Stichting Maradijs

De bestuurders en vrijwilligers doen hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen financiele beloning. Gemaakte onkosten en reiskosten kunnen worden vergoed. Meer hierover is te vinden in het beleidsplan van Stichting Maradijs. 

Stichting Maradijs heeft een ANBI status.

Stichting Maradijs is een steunstichting met een non-profit oogmerk. 

Mensen met een beperking hebben bijna altijd begeleiding nodig bij het invullen van vakantie en (vrije-) tijd. Daarom is een vakantie voor hen dan ook vaak duurder dan voor iemand zonder beperking en voorziet Maradijs in zorg & begeleiding tijdens vakanties en respijt. 

 

De visie van stichting Maradijs is dat (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking recht hebben op vakantie en inspirerende, educatieve (vrije)tijdsbesteding die aansluit bij hun belevingswereld.
 

Stichting Maradijs ondersteunt en verbindt individuen, groepen en organisaties om zodoende vakantie, respijtzorg, educatie en (vrije-) tijdsbesteding voor volwassenen met een beperking toegankelijk te houden en mogelijk te maken. Hiervoor stelt Stichting Maradijs zich ten doel om materiële en immateriële zaken en diensten te vergaren en in te zetten.


En zo is Maradijs op missie deze wereld mooier te maken door het empoweren van mensenen hen aan te moedigen het beste uit zichzelf te halen met zelfvertrouwen, creativiteit en flow*

Het bestuur van Stichting Maradijs: 
- dr. F.P. van den Berg, voorzitter
- mevr. E. Fehres, secretaris
- dhr. L.A. Peters, penningmeester

Contact met
Stichting Maradijs

RSIN 856340066

Show More
Maradijs-kantoor
Tijdens Vakanties

zijn Begeleiders & Gasten 
bereikbaar op 0031 (0)6-21664183

Adres
Winnaar zilveren Zoover Award
  • LinkedIn
  • Instagram Maradijs
  • Google+ Maradijs
  • Facebook Maradijs