top of page

Partners & Vrienden

wetsartikel 30 Lid 2: 

"de staten die partij zijn nemen alle passende maatregelen om personen met een handicap de kans te bieden hun creatieve, artistieke en intellectuele potentieel te ontwikkelen en gebruiken, voor hun eigen bate,
maar ook ter verrijking van de maatschappij". 

bottom of page