top of page
Financien & PGB

Financiering & PGB

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning om je vakantie te betalen

Je vakantie of respijtzorg kan soms geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd. De meeste gasten van Maradijs betalen hun vakantie vanuit het 'Zorg in Natura-budget' of met een PGB. Maar er zijn ook nog andere manieren om in aanmerking te komen voor financiele hulp. Bel of mail ons gerust als je wilt overleggen of als Maradijs met je mee kan denken over je financiële plaatje. 

Disclaimer: regelingen veranderen regelmatig. Maradijs doet haar uiterste beste deze pagina zo up-to-date mogelijk te houden, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie opgesteld door andere partijen. 

1. De Belastingdienst
Een deel van de reissom bestaat uit de kosten voor zorg & begeleiding. Deze kosten zijn voor jou aftrekbaar van de belasting. Je kunt ze opvoeren bij je jaaropgave onder “aftrek zorgkosten”. Lees meer op de pagina van de belastingdienst die hier over gaat. 

2. Je Zorgverzekeraar
Veel zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van je reissom. Zij noemen dit "vergoeding voor therapeutisch vakantiekamp VG".
Hierin verandert elk jaar iets, dus lees je verzekeringspolis goed door of bel met je verzekeraar voor de actuele stand van zaken. Voor 2020 weten we in ieder geval dat er vergoed wordt vanuit de volgende verzekeraars: 
- Zilveren Kruis (vanaf 3 sterren):  tussen de € 150,- en € 200,- vergoeding per kalenderjaar
- Avero (royal en excellent polis): € 150,- per kalenderjaar
- Interpolis (zonder zorgen polis): € 150,- per kalenderjaar
- Prolife zorgverzekeraar (L en XL polis): € 150,- per kalenderjaar

Stuur na je vakantie de nota naar je zorgverzekering om voor de vergoeding in aanmerking te komen. 
 

3. Stichting de Lichthoeve
Stichting De Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. De Lichthoeve wil hen zo in de gelegenheid stellen om tóch op vakantie te gaan.

Stichting de Lichthoeve | Postbus 33 | 3886 ZG Garderen
info@lichthoeve.nl | 0577 461351 | www.lichthoeve.nl
 

4. Fonds kind & handicap
Fonds Kind & handicap is er voor jongeren onder de 27 jaar die financiële ondersteuning zoeken omdat ze anders niet op vakantie kunnen. Op de website www.fondskindenhandiap.nl lees je meer over hoe je ondersteuning kunt aanvragen.
Fonds Kind & Handicap | Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA Den Haag
info@fondskindenhandicap.nl | 070 3512784 | www.fondskindenhandicap.nl

5. Je Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wat is een PGB?

Sinds januari 2015 is er een nieuwe zorgwet van kracht: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In die wet staat dat mensen die door een beperking zorg nodig hebben, zelf zorg kunnen inkopen. Om dit te doen krijgen zij een budget: het Persoons Gebonden Budget. In totaal bestaan er nu vier verschillende manieren om een PGB aan te vragen:

•    Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO loopt via de gemeente waar je woont. De Sociale Verzekerings Bank beoordeelt de zorgovereenkomst.

•    Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De WLZ loopt via het zorgkantoor. Zij zijn ook degenen die de zorgovereenkomst beoordelen.

•    Zorgverzekeringswet

•    Jeugdwet

Voor de vakanties van Maradijs zijn alleen de WMO en de WLZ van toepassing. Vroeger heette dat de AWBZ.

Wat is een zorgkantoor?

Een zorgkantoor is een regionaal kantoor waar de zorgverzekeraars zitten die verantwoordelijk zijn gemaakt voor het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg, de WLZ, aan cliënten die een indicatie voor zorg hebben gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Gebruikte Afkortingen

PGB
Persoonsgebonden Budget

SVB
Sociale Verzekeringsbank

WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WLZ
Wet Langdurige Zorg

Kan ik mijn PGB inzetten voor mijn vakantie bij Maradijs?  

Ja, in veel gevallen kan je je PGB inzetten voor de vergoeding van de zorg- en/of begeleidingskosten van je vakantie. Hoe gaat dit in z’n werk? 

1.    
Boek je vakantie. Dit kun je doen door het invullen en opsturen van het papieren inschrijfformulier of met het digitale inschrijfformulier van Maradijs. 

2.    
Maradijs bevestigt je inschrijving voor je vakantie: je ontvangt per post een reserveringsbevestiging en de factuur. Deze factuur mag je in termijnen betalen. Uiterlijk 12 weken voor je vakantie dient de totale reissom te zijn betaald. 

 

3.
JE GENIET VAN JE WELVERDIENDE VAKANTIE!

Na je vakantie: 

4.    
Download en print 2 formulieren:
“Overeenkomst van opdracht met een zorginstelling” op de website van de SVB en het bijbehorende formulier "Zorgbeschrijving".

5.    
Vul op de overeenkomst van opdracht de volgende punten in:

  • vraag 1 - Gegevens bugethouder: dit ben jij

  • vraag 3 - Looptijd van de zorgovereenkomst: vul hier in dat het voor onbepaalde tijd is

  • vraag 7 - Onderteken de zorgovereenkomst. Als er een vertegenwoordiger is, dan ondertekent hij of zij
     

Vul ook het formulier "Zorgbeschrijving" in.

6.  
Stuur de overeenkomst en zorgbeschrijving naar Maradijs:
Postbus 476 - 6500 AL - Nijmegen


7.    
Maradijs stuurt het volgende pakketje naar jou terug: 

  • de verder ingevulde en ondertekende overeenkomst

  • de ondertekende zorgbeschrijving

  • een kopie van je vakantiefactuur (die je al betaald hebt) met daarop gespecificeerd de kosten voor de verschillende zorgfuncties die uit het PGB betaald kunnen worden.
     

8.    
Stuur het hele pakketje naar het zorgkantoor. Valt je PGB onder de WMO? Dan stuur je het pakketje naar jouw gemeente. Let op: als er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging dan willen het zorgkantoor of gemeente ook nog een kopie van de beschikking van de rechtbank als bijlage.
 
9.    
De SVB betaalt de PGB-vergoeding aan Maradijs

10.    
Maradijs stort deze vergoeding op jouw rekening. Je hebt je vakantie immers al betaald!

!

Als je nog thuis woont of bij andere familieleden, dan hoeven zij jou tijdens je vakantie niet te begeleiden of te verzorgen. We noemen je vakantie dan respijtzorg of logeeropvang. In de meeste gevallen krijg jij als budget-houder je logeeropvang 100% vergoed vanuit het PGB.

Vakantie of Respijtzorg?

Wat als mijn zorgovereenkomst niet wordt goedgekeurd door de SVB of het zorgkantoor?

Wij hebben de ervaring dat er verschil van inzicht kan voorkomen tussen de verschillende gemeenten, de SVB en de zorgkantoren. Omdat zorgkantoren alleen met cliënten overleggen en nooit met zorginstellingen, kan Maradijs hierin niet voor je bemiddelen. 
Vraag altijd goed na, waarom je PGB aanvraag is afgekeurd. Bij de SVB en de gemeentes verschillen de toekenningen, omdat zij meer vrijheid hebben in het toepassen van de regels. Bij de zorgkantoren is er een standaard-lijst met vergoedingen. 

Als je er met je gemeente, het zorgkantoor of de SVB niet uitkomt, dan kan je een belangenvereniging inschakelen: "Per Saldo" of "Uw Budget". Deze belangenverenigingen komen op voor jou als budgethouder. Meestal moet je lid worden van een belangenvereniging voordat je ze in kunt schakelen.

Je bent als budgethouder zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de zorgovereenkomst. Maradijs kan niet bepalen of het PGB ook aan je wordt toegekend. Je mag ons altijd bellen of mailen om met je mee te denken. 

bottom of page