top of page

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maradijs. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Maradijs is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze website. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden per email: info@maradijs.nl of telefoon: 0031 (0)24-8455488. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Maradijs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

bottom of page